Công nghệ 10 bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 10: Khảo nghiệm giống cây trồng vừa được VnDoc sưu tầm và tổng hợp xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lý thuyết bài 2 khảo nghiệm giống cây trồng, kèm với các câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo để giảng dạy và học tập môn Công nghệ 10 hiệu quả hơn. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết tại đây nhé.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A/ Lý thuyết bài Khảo nghiệm giống cây trồng

I/ Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng

Khái niệm khảo sát giống cây trồng: Là khảo sát, kiểm nghiệm giống cây trồng thông qua thí nghiệm được bố trí ở các điều kiện sinh thái khác nhau.

1/ Mục đích

– Nhằm đánh giá khách quan, chính xác & công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh.

2/ Ý nghĩa

– Cung cấp thông tin về yêu cầu kỹ thuật canh tác và hướng sử dụng

II/ Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

1/ Thí nghiệm so sánh giống

Đọc tiếp  Cây xoài Thái Lan

– So sánh với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt gì

– So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:

+ Sinh trưởng

+ Năng suất

+ Chất lượng nông sản

+ Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh

Mục đích

Điều kiện

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Xác định ưu điểm của giống mới hoặc giống nhập nội

Khi có giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội

Được tiến hành ở các cơ quan chọn tạo giống

So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:sinh trưởng, năng suất, chất lượng nông sản,tính chống chịu

Bảng 1. Thí nghiệm so sánh giống

2/ Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

– Mục đích: kiểm tra đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật gieo trồng

– Phạm vi: mạng lưới khảo nghiệm giống cây trồng Quốc gia

– Ý nghĩa: xây dựng quy trình kỹ thuật gieo trồng hợp lý

Mục đích

Điều kiện

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Kiểm tra giống về quy trình kĩ thuật gieo trồng

Khi giống đã trải qua thí nghiệm so sánh và được gửi đến trung tâm khảo nghiệm giống

Được tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia

Xây dựng được quy trình kĩ thuật gieo trồng để chuẩn bị sản xuất đại trà

Bảng 2. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

3/ Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Mục đích: để tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

Mục đích

Điều kiện

Phạm vi

Yêu cầu khi tiến hành

Đọc tiếp  Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sung cảnh ra quả

Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

Sau khi đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, được cấp giấy chứng nhận

Được triển khai trên diện tích rộng lớn

Tổ chức “hội nghị đầu bờ” và quảng cáo trên các phương tiện thông tin

Bảng 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

* Lời kết

Sau khi học xong bài 2 môn Công nghệ 10, các em cần nắm các nội dung trọng tâm:

– Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng

– Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

– Thí nghiệm so sánh giống

– Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

– Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

B/ Trắc nghiệm bài Khảo nghiệm giống cây trồng

Câu 1: Xã X mới nhập nội về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?

 1. Làm thí nghiệm so sánh giống
 2. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
 3. Làm thí nghiệm quảng cáo
 4. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay

Câu 2: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?

 1. Để mọi người biết về giống
 2. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà
 3. Duy trì những đặc tính tốt của giống
 4. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

Câu 3: Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

 1. Đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng
 2. Cung cấp những thông tin về giống
 3. Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà
 4. Duy trì độ thuần chủng của giống
Đọc tiếp  Cây Dung: Không chỉ là một loại chè uống

Câu 4: Mục đích của thí nghiệm so sánh giống?

 1. Để mọi người biết về giống
 2. Duy trì những đặc tính tốt của giống
 3. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật
 4. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà

Câu 5: Giống được cấp giấy chứng nhận Quốc gia khi đã tổ chức thí nghiệm?

 1. Thí nghiệm so sánh giống
 2. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo
 3. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
 4. Không cần làm thí nghiệm

Câu 6: Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở

 1. Nhiều vùng sinh thái khác nhau
 2. 3 vùng sinh thái
 3. 2 vùng sinh thái
 4. Một vùng sinh thái.

Câu 7: Mục đích của thí nghiệm sản xuất quảng cáo là để

 1. So sánh với các giống phổ biến trong sản xuất đại trà
 2. Kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống
 3. Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà
 4. Đưa giống mới vào sản xuất đại trà

Câu 8: Cần phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây trồng mới, vì

 1. Để xác định các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng … và gửi đến trung tam khảo nghiệm giống quốc gia
 2. Để đánh giá kết quả và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người đều biết về giống mới
 3. Để so sánh gióng mới với giống cũ
 4. Để xác định thời vụ, mật độ gieo trồng, chế độ phân bón của giống từ đó xây dựng quy trình kĩ thuật gieo trồng để mở rộng sản xuất đại trà
Đọc tiếp  Cách chăm sóc cây hoa cảnh mùa hè tươi tốt

Câu 9: Tổ chức hội nghị đầu bờ là một hình thức của

 1. Thí nghiệm khảo sát chất lượng
 2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
 3. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo
 4. Thí nghiệm so sánh giống

Câu 10: Trong quá trình khảo nghiệm giống cây trồng, tính ưu việt của giống được xác định nhờ thí nghiệm?

 1. Thí nghiệm khảo nghiệm
 2. Thí nghiệm so sánh giống
 3. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật
 4. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Câu 11: Công tác xem xét, theo dõi các đặc điểm sinh học, kinh tế, kĩ thuật canh tác để đánh giá xác nhận cây trồng là:

 1. Khảo nghiệm giống cây trồng
 2. Sản xuất giống cây trồng
 3. Nhân giống cây trồng
 4. Xác định sức sống của hạt

Câu 12: Khảo nghiệm giống cây trồng có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa giống mới vào:

 1. Sản xuất.
 2. Trồng, cấy.
 3. Phổ biến trong thực tế.
 4. Sản xuất đại trà.

Câu 13: Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ như thế nào?

 1. Không sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả của giống mới.
 2. Không được công nhận kịp thời giống.
 3. Không biết được những thông tin chủ yếu về yêu cầu kĩ thuật canh tác.
 4. Không biết sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống.

Câu 14: Quy trình thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng:

 1. TN kiểm tra kĩ thuật → TN so sánh giống → TN sản xuất quảng cáo.
 2. TN so sánh giống →TN kiểm tra kĩ thuật →TN sản xuất quảng cáo.
 3. TN sản xuất quảng cáo →TN kiểm tra kĩ thuật →TN so sánh giống
 4. TN so sánh giống →TN sản xuất quảng cáo → TN kiểm tra kĩ thuật.
Đọc tiếp  Cách bứng cây chè xanh, cổ thụ, làm cảnh. Cách trồng chăm sóc ra rễ lên mầm

Câu 15: Giống được cấp giấy chứng nhận Giống Quốc Gia khi đã đạt yêu cầu của:

 1. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.
 2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.
 3. Thí nghiệm so sánh giống.
 4. Không cần thí nghiệm.

Câu 16: Nội dung của thí nghiệm so sánh là:

 1. Bố trí thí nghiệm trên diện rộng
 2. Bố trí sản xuất so sánh các giống với nhau.
 3. Bố trí sản xuất so sánh giống mới với giống đại trà.
 4. Bố trí sản xuất với các chế độ phân bón khác nhau.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

A

D

C

A

C

D

C

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

D

C

B

B

C

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1: Xã X mới nhập nội về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm thí nghiệm so sánh giống

Câu 2: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

Câu 3: Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng là đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng

Với nội dung bài Khảo nghiệm giống cây trồng trên đây chắc hẳn các bạn đã nắm được những nội dung chính của bài học rồi đúng không ạ. Bài viết cho chúng ta thấy được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng, các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng như thí nghiệm so sánh giống, thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật, thí nghiệm sản xuất quảng cáo. Bên cạnh đó narihamico.vn còn tổng hợp 16 câu hỏi trắc nghiệm về việc khảo nghiệm giống cây trồng. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tốt hơn.

Đọc tiếp  5 Loại Cây Thủy Sinh Đẹp, Giá Rẻ Bạn Nên Biết

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Lý thuyết Công nghệ 10: Khảo nghiệm giống cây trồng. Mong rằng qua bài này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục như: Công nghệ lớp 10, Giải bài tập Công nghệ 10, Giải SBT Công nghệ 10, Tài liệu học tập lớp 10.

Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được những thắc mắc, những câu hỏi khó trong quá trình học tập, narihamico.vn mời các bạn cùng đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời, giải đáp thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *