KSS: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên vào năm 2016 (Lần thứ 3)

 Download thông báo mời họp!

Download Tài liệu họp.

Đọc tiếp  Tiếp tục Xây dựng Chợ Bắc Kạn!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *