UBCKNN ra yêu cầu các Công ty chứng khoán phải báo cáo về việc đóng cửa đại lý nhận lệnh

UBCKNN yêu cầu các Công ty chứng khoán báo cáo về việc đóng cửa đại lý nhận lệnh (08/02/2010)

    Ngày 8/2/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 450/UBCK-QLKD gửi các Công ty chứng khoán yêu cầu báo cáo về việc đóng cửa đại lý nhận lệnh, cụ thể:

     Thực hiện quy định tại Điều 2 Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các công ty chứng khoán đã lập đại lý nhận lệnh phải thực hiện đóng đại lý nhận lệnh trong vòng 1 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Theo quy định tại Quyết định này, đến ngày 10/4/2010, các công ty chứng khoán phải đóng cửa các đại lý nhận lệnh và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đóng cửa đại lý nhận lệnh.
    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty nghiêm chỉnh thực hiện.

 

Tài liệu đính kèm :

    Cong van so 450 ngay 8.2.2010.PDF

Đọc tiếp  KSS: Ra thông báo mời họp lần thứ 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *