Lợi nhuận của FPT 9 tháng bằng với 84% kế hoạch của năm

FPT cho biết, lãi trước thuế của Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm đạt gần 1.272 tỷ đồng, vượt lợi nhuận cả năm 2008 và đạt 83,9% kế hoạch năm.

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh quý III trong chiều nay. Theo đó, doanh thu đạt 4.695 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 106,1% kế hoạch.

Lãi trước thuế đạt gần 485 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 128,2% và vượt 21,3% kế hoạch. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng so với cùng kỳ là 167,4%, đạt 322 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân trong quý III là 2.286 đồng.

Tính chung 3 quý đầu năm, doanh thu của FPT đạt 12.918 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ và đạt 75,6% kế hoạch năm. Lãi trước thuế của toàn tập đoàn trong 9 tháng đầu năm đạt gần 1,272 tỷ đồng, vượt tổng mức lợi nhuận cả năm 2008 và đạt 83,9% kế hoạch năm.

Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 774 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 52,2%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân tính đến hết 3 quý đầu năm 2009 là 5.488 đồng.

Các hoạt động kinh doanh chia theo từng lĩnh vực của FPT cũng đạt được kết quả tốt, trong đó dẫn đầu vẫn là các mảng kinh doanh truyền thống: Tích hợp hệ thống, Xuất khẩu phần mềm, Viễn thông, Đào tạo và Phân phối.

Đọc tiếp  Cơ hội tuyệt vời cho ngành tre Việt Nam

FPT cho biết, lãi trước thuế của Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm đạt gần 1.272 tỷ đồng, vượt lợi nhuận cả năm 2008 và đạt 83,9% kế hoạch năm.

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh quý III trong chiều nay. Theo đó, doanh thu đạt 4.695 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 106,1% kế hoạch.

Lãi trước thuế đạt gần 485 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 128,2% và vượt 21,3% kế hoạch. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng so với cùng kỳ là 167,4%, đạt 322 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân trong quý III là 2.286 đồng.

Tính chung 3 quý đầu năm, doanh thu của FPT đạt 12.918 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ và đạt 75,6% kế hoạch năm. Lãi trước thuế của toàn tập đoàn trong 9 tháng đầu năm đạt gần 1,272 tỷ đồng, vượt tổng mức lợi nhuận cả năm 2008 và đạt 83,9% kế hoạch năm.

Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 774 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 52,2%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân tính đến hết 3 quý đầu năm 2009 là 5.488 đồng.

Các hoạt động kinh doanh chia theo từng lĩnh vực của FPT cũng đạt được kết quả tốt, trong đó dẫn đầu vẫn là các mảng kinh doanh truyền thống: Tích hợp hệ thống, Xuất khẩu phần mềm, Viễn thông, Đào tạo và Phân phối.

Đọc tiếp  Hà Nội lại ngập trong sắc hồng rực rỡ của Hoa đào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *