Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 110 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 110 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn

Dự Lễ mít tinh về phía Trung ương và các tỉnh bạn có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ; Giàng Seo Phử – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc; Mai Thế Dương – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn; Bế Xuân Trường- Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu I; Phạm Văn Phượng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;  Hà Ngọc Chiến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cao Bằng; Vũ Hồng Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên;

Về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Dương Đình Hân – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Chí Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Đức Toại Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện uỷ, đại diện lực lượng vũ trang, chủ tịch, bí thư 122 xã, phường, thị trấn, đại biểu các tầng lớp nhân dân của thị xã Bắc Kạn.

Toàn cảnh Lễ mít tinh
Toàn cảnh Lễ mít tinh


Tại lễ mít tinh, đồng chí Dương Đình Hân – Bí thư Tỉnh uỷ đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2010). Ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm qua, bài diễn văn khẳng định vai trò to lớn của Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến của dân tộc giành thắng lợi vĩ đại làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến oanh liệt, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước hơn 20 năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đồng thời khẳng định những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình sáng lập, xây dựng và rèn luyện Đảng ta, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với Người; tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập của dân tộc. Với những thành tựu to lớn của Đảng ta trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm, thế hệ chúng ta có quyền tự hào về tầm vóc vĩ đại lớn lao trong sự nghiệp đấu tranh của Đảng, ghi vào lịch sử như một trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.
   Ôn lại lịch sử 110 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Đình Hân đã nhấn mạnh: sự kiện này có ý nghĩa qua trọng không chỉ đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh mà còn có một ý nghĩa to lớn đối với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước Việt Nam. Mặc dù không ít lần thay đổi về địa giới hành chính nhưng trải qua hơn một thế kỷ qua nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết bên nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương. Được Đảng, Bác Hồ giác ngộ con em đồng bào dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã sớm đi theo cách mạng, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Đình Hân đã nêu bật những thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong những năm qua. Đặc biệt, sau 13 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, quyết tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự cố gắng của toàn dân, kinh tế – xã hội của tỉnh có bước tăng trưởng cao, chính trị xã hội ổn định, an ninh chính trị bảo đảm.

Đến nay, cơ bản các mục tiêu mà mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa IX đề ra đều đạt. Bí thư Tỉnh uỷ Dương Đình Hân nhấn mạnh: Những kết quả, thành tích trong kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội tô thắm truyền thống cách mạng hương và những tiền đề quan trọng để năm 2010, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

    Tại Lễ mít tinh đồng chí Doanh Hằng- Một trong ba đảng viên  đầu tiên chi bộ Chí Kiên, Cán bộ Lão thành Cách mạng, nguyên Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1957 -1960 đã ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Qua những sự kiện diễn ra từ đầu những năm 1940 và trong Cách mạng Tháng Tám mà trực tiếp đồng chí là nhân chứng lịch sử đã phản ánh sự áp bức bóc lột, đàn áp dã man của đế quốc, thực dân. Đồng chí cũng ôn lại sự ra đời của Chi bộ Chí Kiên đã thực sự đánh dấu sự phát triển của phong trào cách mạng ở Bắc Kạn; sự giác ngộ của đồng bào Bắc Kạn và lòng trung thành son sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn với Đảng, Bác Hồ

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thị xã Bắc Kạn.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thị xã Bắc Kạn.


Phát biểu tại Lễ mít tinh Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền các cấp và toàn thể đồng chí, đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn về những thành tựu đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: Trải qua hơn một trăm năm thành lập và phát triển, các thế hệ nhân dân Bắc Kạn luôn đồng hành cùng cả nước trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Trong những năm kháng chiến Bắc Kạn đã trở thành một trong những nơi đi đầu trong xây dựng căn cứ địa cách mạng nằm trong chiến khu Việt Bắc, chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, tiếp đó chi viện sức người, sức của để chi viện cho miền Nam, thống nhất đất nước.


Với bề dày truyền thống lịch sử 110 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết gắn bó nêu cao quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng, đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và sớm đưa Bắc Kạn ra khỏi tỉnh nghèo, khó khăn, hướng tới tương lai giàu đẹp.


Trong không khí vui xuân, mừng Đảng, mừng Xuân mới đồng chí Trương Chí Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động các cấp ngành ra sức thi đua thực hiện thắng nhiệm vụ năm 2010. Phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cáu kinh tế theo hướng hiện đại hoá; thi đua xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc; thi đua giữ vững an ninh chính trị; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua xây dựng Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp.


Thay mặt tuổi trẻ Bắc Kạn, em Hoàng Anh Dũng học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Kạn đã phát biểu hướng ứng phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh và hứa ra sức rèn luyện học tập, lao động thi đua, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn giàu mạnh.


Trước đó, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thị xã Bắc Kạn./.

 

Nguồn  ” Báo Bắc Kạn điện tử”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *