Kể từ năm 2010: Doanh nghiệp sẽ phải đăng tải toàn văn BCTC kiểm toán

 

Điểm mới của Thông tư 09 so với Thông tư 38  là doanh nghiệp niêm yết phải giải trình khi lợi nhuận sau thuế của kỳ báo cáo biến động từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước, thay vì doanh nghiệp phải giải trình khi kết quả kinh doanh giữa 2 kỳ báo cáo biến động từ 5% trở lên như Thông tư 38.

Thông tư 09 bổ sung thêm việc công bố báo cáo bán niên của doanh nghiệp và báo cáo này kèm theo toàn bộ báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên phải công bố trên phương tiện công bố thông tin của UBCK, SGDCK và trang thông tin điện tử của tổ chức niêm yết và phải lưu trữ ít nhất trong vòng 10 năm tiếp theo tại trụ sở chính của tổ chức để nhà đầu tư tham khảo.

Ngoài ra, Thông tư 09 quy định các tổ chức niêm yết phải báo cáo giải trình khi cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 10 phiên liên tiếp hoặc là tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp mà không theo xu thế chung của thị trường, thay vì các tổ chức niêm yết phải giải trình khi cố phiếu tăng trần hoặc giảm sàn 5 phiên liên tiếp như trước đây.

Một điểm mới nữa của Thông tư 09 so với Thông tư 38 là việc công bố thông tin về báo cáo tài chính năm của các công ty đại chúng ngoài việc công bố thông tin trên các phương tiện thông tin của UBCK và của SGDCK (với DN niêm yết), các doanh nghiệp đồng thời phải đăng tải toàn văn báo cáo kiểm toán tài chính năm trên một số báo có phạm vi phát hành toàn quốc kèm theo địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính hoặc địa chỉ cung cấp báo cáo tài chính để nhà đầu tư tham khảo thay vì công bố Báo cáo tài chính năm tóm tắt trên 3 số báo liên tiếp của một 1 tờ báo Trung ương và một 1 tờ báo địa phương nơi công ty đại chúng đóng trụ sở chính hoặc thông qua phương tiện công bố thông tin của UBCK như quy định của Thông thư 38.

Đọc tiếp  Tham quan Điệu then Tày Bắc Kạn

Ngoài ra, Thông tư cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải có trang website riêng, trong đó phải có phần dành cho cổ đông và đăng tài Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính định kỳ phải công bố theo quy định và các vấn đề liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, trang thông tin điện tử phải thường xuyên cập nhật các thông tin phải công bố theo quy định.

Đối với công ty chứng khoán, Thông tư mới yêu cầu, hàng quý, các công ty chứng khoán phải công bố thông tin về danh mục và giá các loại chứng khoán chưa niêm yết mà công ty làm môi giới giao dịch trong vòng 10 ngày đầu tháng tiếp theo trên trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *