Nội dung TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018

ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH TÂN

CHI BỘ TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

Số …. /BC-CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vĩnh Tân, ngày tháng năm 2018.

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018

Thực hiện hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban tổ chức Trung ương; Công văn số 890-CV/BTCTU ngày 09/10/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị; Hướng dẫn 07-HD/HU ngày 13/11/2017 của Ban thường vụ huyện ủy Vĩnh Linh; Quy định số 05-QĐ/ĐU ngày 20/11/2017 của Đảng ủy xã Vĩnh Tân “V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017”;

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh, chỉ đạo của chi bộ trong năm 2017. Chi ủy chi bộ trường THCS Hùng Vương xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2018 với các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá sự lãnh đạo của chi bộ năm 2017

 1. Đặc điểm tình hình:

Tổng số đảng viên đầu năm 17, nghỉ hưu 5, chuyển đến 3, tổng số đảng viên cuối năm 16, chính thức 16. Nữ 06, trình độ: Thạc sỹ 1, đại học 15.

 1. Thuận lợi:

Là Chi bộ trường học, công tác lãnh đạo của Chi bộ chủ yếu tập trung vào chuyên môn nâng cao chất lượng dạy và học.

Được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã Vĩnh Tân, của phòng GD&ĐT Vĩnh Linh và của các cấp lãnh đạo địa phương.

Những năm gần đây Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm đến Giáo dục, đời sống cán bộ, giáo viên được cải thiện, giáo viên yên tâm công tác, chuyên tâm với nghề hơn.

Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.

Cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng hàng năm.

Đã có sự chuyển biến về nhận thức của đại đa số nhân dân, phụ huynh HS về việc đầu tư cho con em học tập và công tác xã hội hoá giáo dục.

 1. Khó khăn:

Một bộ phận nhân dân, phụ huynh học sinh, đời sống còn khó khăn nên việc đầu tư cho con em học tập còn hạn chế.

Số lượng CBGV-NV của nhà trường còn nhiều bất cập, vừa thừa, vừa thiếu, một số bộ phận chủ chốt của nhà trường còn thiếu nhân viên phụ trách như nhân viên văn phòng, thiết bị.

Cơ sở vật chất của nhà trường tuy được quan tâm đầu tư xây dựng hàng năm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học trong tình hình hiện nay.

Những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên đã tác động và ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo của Chi bộ trong năm qua.

 1. Những kết quả đạt được:
 1. Công tác tư tưởng chính trị:

Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên và học sinh.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành và thành quả đạt được trong phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với chủ đề năm học “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng trị.

Đọc tiếp  Cập nhật giá thép hôm nay

Trong năm qua cán bộ Đảng viên, giáo viên được tham gia học tập các nghị quyết mới của Đảng các cấp, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân về sự nghiệp Giáo dục thế hệ trẻ cho đất nước.

Đã chỉ đạo tốt cuộc vận động kỷ cương – tình thương – trách nhiệm và cuộc vận động dân chủ hoá trường học, tích cực tham gia các phong trào của địa phương như phong trào đền ơn đáp nghĩa, tổ chức cho học sinh chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách, chăm sóc, vệ sinh, viếng các nghĩa trang liệt sĩ của xã…..

Do làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị nên trong năm 2017 toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên đều an tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không có cán bộ giáo viên, học sinh vi phạm chính sách pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.

 1. Chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế chuyên môn, trên cơ sở các chỉ tiêu đăng ký đầu năm, từ đó đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với thực tế của nhà trường.

Tập trung tổ chức các chuyên đề nhằm đổi mới phương pháp dạy học, phát động các đợt thi đua, tổ chức thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Tích cực triển khai tham gia các phong trào hội thi.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra dân chủ, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng phát triển, nhân rộng điển hình, uốn nắn kịp thời những hạn chế thiếu sót, động viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện nghiêm túc việc dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn, khắc phục tình trạng học sinh ghi chép quá nhiều, dạy học thuần túy theo lối “đọc-chép”, phát huy tính tích cực, hứng thú của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên.

Ngoài thời gian học chính khóa, trường tổ chức chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa cho học sinh khối 8 – 9, hướng dẫn học sinh NCKHKT, các môn Năng khiếu, Hùng biện Tiếng Anh.

Kết quả đạt được của hoạt động giáo dục:

Về hạnh kiểm:

Khối

Tổng số

Hạnh Kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

82

73

89,02

8

9,76

1

1,22

0

0

7

90

69

76,67

16

17,78

5

5,56

0

0

8

92

77

83,70

14

15,22

1

1,09

0

0

9

88

79

89,77

8

9,09

1

1,14

0

0

TS

352

298

84,66

46

13,07

8

2,27

0

0

So với cùng kỳ năm trước: Tốt Tăng 3,07 %, Khá giảm 2,59 %, TB giảm 0,48 %.

So với mặt bằng chung của huyện: Cao hơn 7,7%, thấp hơn 6,8%, TB thấp hơn 0,83%.

Về học lưc:

Khối

Tổng số

Học Lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Khối 6

82

13

15,85

29

35,37

32

39,02

8

9,76

0

0

Khối 7

90

21

23,33

38

42,22

23

25,56

8

8,89

0

0

Khối 8

92

22

23,91

37

40,22

24

26,09

9

9,78

0

0

Khối 9

88

19

21,59

38

43,18

28

31,82

3

3,41

0

0

TS

352

75

21,31

142

40,34

107

30,40

28

7,95

0

0

So với cùng kỳ năm trước: Giỏi cao hơn 0,98%; Khá thấp hơn 1,97 %; TB thấp hơn 0,1 %, Yếu – kém cao hơn 1,27%.

Đọc tiếp  Công ty Xây Dựng Thủ Dầu Một Bình Dương

So với mặt bằng chung của huyện: Giỏi cao hơn 2,73%; Khá thấp hơn 2,2%; TB thấp hơn 3,68%, Yếu – kém cao hơn 3,14%.

Chất lượng mủi nhọn:

Trong năm nhà trường chú trọng, đầu tư nhiều cho chất lượng mũi nhọn, trong tất cả các môn thi do phòng, sở tổ chức.

 • Trong học kỳ I vừa qua, Học sinh dự thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 được tham gia bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh 20 em. Thi nghiên cứu KH&KT trong học sinh có 01 đề tài đạt giải nhì, 01 đề tài đạt giải KK cấp huyện. Thi TTHĐ có 45 em học sinh dự thi, đạt 27 giải cá và 3 giải đồng đội. Cuối kỳ có 75 học sinh giỏi toàn diện, 142 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 12 em đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ I. Có 6 tập thể lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến, trong đó có hai lớp đạt lớp tiên tiến xuất sắc.
 • Kết quả đạt được của nhà trường trong học kỳ I trên, khẳng định việc đổi mới công tác quản lý, khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường, công lao đóng góp của đội ngũ thầy cô giáo, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, BGH nhà trường và đặc biệt là sự cộng sự đắc lực của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
 1. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

Thường xuyên quan tâm đến việc củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn-Đội trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ trong công tác, động viên tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn – Đội, tổ chức tốt các cuộc thi do Hội đồng đội và Công đoàn cấp trên tổ chức, vận động Đoàn viên Công đoàn tham gia nhiều cuộc ủng hộ có ý nghĩa thiết thực.

Tổ chức nữ công của nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính cho học sinh thông qua các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, ngày phụ nữ Việt Nam. Nữ công đã thể hiện được vai trò của người phụ nữ trong cơ quan, đặc biệt trong các ngày lễ hội.

Chi bộ chỉ đạo thường xuyên thăm hỏi động viên cán bộ giáo viên và học sinh mỗi khi ốm đau, hoạn nạn. Đoàn TNCSHCM đã tích cực bồi dưỡng thanh niên, đội viên lớn tuổi để kết nạp đoàn.

 1. Công tác văn nghệ thể thao:

Đã tạo được phong trào văn nghệ thể thao sôi nổi trong cán bộ giáo viên và học sinh, biểu diễn văn nghệ vào các dịp tổng kết cuối năm học; khai giảng, 20/11, 22/12 và các ngày kỷ niệm, tham gia đầy đủ các cuộc thi của giáo viên và học sinh do ngành giáo dục tổ chức đạt thành tích tốt. Đặc biệt đã tổ chức tố Hội thi “Tiếng hát học đường” lần thứ ba chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

 1. Công tác xây dựng Đảng:

Chi bộ sinh hoạt có nề nếp, đóng đảng phí đầy đủ, luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho Đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ qua các buổi sinh hoạt, hàng tháng ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường.

Đọc tiếp  Tôi đã thất bại trong việc kinh doanh vật liệu xây dựng như thế nào?

100% Đảng viên trong chi bộ có xác nhận giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

Kết quả đánh giá phân loại Đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2017 có 16/16 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

 1. Công tác kiểm tra, giám sát:

Chi bộ ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của đảng viên; phân công đảng viên phụ trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và một số nội dung biện pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình mới.

Chi bộ quán triệt các văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo các yêu cầu, đảm bảo trung thực, thẳng thắn, khách quan.

Trong năm 2017 không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Nội bộ cơ quan đoàn kết, dân chủ, không có đơn thư phản ánh, tố cáo, khiếu nại.

 1. Khuyết điểm tồn tại:
 1. Tư tưởng chính trị

Vẫn còn có giáo viên có tư tưởng bình quân chủ nghĩa, chưa thực sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, tinh thần đấu tranh phê và tự phê ở một vài đ/c chưa cao, còn nể nang, ngại va chạm.

 1. Chuyên môn:

Giáo viên đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh chưa nhiều. Học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện tuy có tăng so với những năm trước nhưng vẫn còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng thực tế của nhà trường.

Chất lượng của một số bộ môn còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đặt ra đầu năm.

 1. Xây dựng cơ sở vật chất:

Chưa huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư hơn nữa về xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, chủ yếu dựa vào sự đóng góp của phụ huynh là chính.

 1. Nguyên nhân và bài học:
 1. Nguyên nhân:

* Nguyên nhân ưu điểm :

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND và HĐGD xã Vĩnh Tân và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh.

Có sự tập trung thống nhất lãnh đạo của chi uỷ và toàn thể Đảng viên trong chi bộ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Có sự kết hợp giữa các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Sự ủng hộ của đại đa số nhân dân, phụ huynh học sinh trong quá trình thực hiện các cuộc vận động và công tác xã hội hoá giáo dục.

* Nguyên nhân hạn chế:

Đội ngũ giáo viên và nhân viên còn thiếu so với yêu cầu quy định, số trẻ tuổi thì con nhỏ, kinh nghiệm chưa nhiều nên có nhiều ảnh hưỡng đến các hoạt động của nhà trường.

Tinh thần đống góp thời gian, công sức, tâm huyết với tổ chức, nhà trường của một số CBGV-NV chưa cao.

 1. Bài học kinh nghiệm:

Phải thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo huyện, xã, phòng về công tác xây dựng cơ sở vật chất, phát triển giáo dục của địa phương.

Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết nhất trí, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, thực sự có lòng yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động, tạo được niềm tin trong nhân dân, phụ huynh học sinh về chất lượng giáo dục – đào tạo.

Đọc tiếp  Khái niệm chất lượng là gì? Ví dụ cụ thể về chất lượng sản phẩm dịch vụ

Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội.

Kết quả đạt được cuối năm:

– Chi bộ: Số đảng viên tham gia dự bình xét: 16 đồng chí, Trong đó: Mức I: 2 đồng chí, Mức II: 14 đồng chí còn lại. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

– Nhà trường giữ vững trường đạt chuẩn Quốc, đạt chuẩn chất lượng giáo dục, được UBND xã khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

– Các tổ chức đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tiêu biểu.

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác lãnh đạonăm 2018

  1. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:
  1. Công tác tư tưởng chính trị:

Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu về GD&ĐT mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành và thành quả đạt được trong phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với chủ đề năm học “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin” của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng trị.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ Đảng viên và giáo viên, đặc biệt phải quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp đến từng thành viên trong đơn vị, để mỗi cán bộ Đảng viên, giáo viên thấm nhuần các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó thực hiện tốt và tuyên truyền giáo dục cho học sinh và mọi người cùng thực hiện, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, Phát huy dân chủ hóa trường học, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

  1. Chuyên môn:

Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, chỉ tiêu nhiệm vụ năm học, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, tích cực mở các chuyên đề đặc biệt là các chuyên đề đổi mới phương pháp dậy học, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp, thu hút ngày càng nhiều số học sinh giỏi tốt nghiệp tiểu học của xã vào học lớp 6 tại trường, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

Đọc tiếp  Ngành nghề Xây Dựng - Nhà Thầu Xây Dựng

* Đối với học sinh:

– Học lực

Học sinh giỏi: 20% trở lên; Học sinh khá: 45 trở lên%; Học sinh yếu, kém: dưới 5%.

Học sinh giỏi tỉnh: 8-10 giải; Học sinh giỏi huyện: 60-80 giải

Tỷ lệ lên lớp thẳng: 98%;

Lớp tiên tiến, chi đội mạnh: 06/12.

Hạnh kiểm: Tốt: 75% trở lên, Khá 20% trở lên;

Tốt nghiệp THCS: 100%

Duy trì sỹ số: 100%;

– Đối với giáo viên: Phấn đấu

Chiến sỹ thi đua: 03 đ/c;

Lao động tiên tiến: 29/29 đ/c;

Giáo viên giỏi huyện: 09 đ/c;

Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (bảo lưu)

– Đối với tập thể: Phấn đấu

Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh. Cơ quan văn hóa. Giữ vững trường chuẩn, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, phổ cập cấp THCS, THPT, Thư viện tiên tiến.

Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh

Chi đoàn vững mạnh xuất sắc

Liên đội vững mạnh cấp tỉnh

  1. Xây dựng cơ sở vật chất:

Thường xuyên tu sửa cơ sở vật chất, phòng học, lao động vệ sinh trường lớp, bổ sung đồ dùng, thiết bị, mua bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi cho học sinh lớp 6 để đúng quy định, đảm bảo đủ CSVC, tham mưu với lãnh đạo huyện, xã, ngành, phụ huynh để huy động XHH xây dựng sân chơi, bải tập.

  1. Công tác tài chính:

Thu – chi các loại tiền đúng mục đích, đảm bảo nguyên tắc tài chính, công khai minh bạch trước giáo viên, phụ huynh học sinh, và phải được sự đồng ý của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, thực hiện chế độ miễn giảm cho học sinh đúng chính sách.

  1. Công tác đoàn thể:

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Đội trong nhà trường, tạo điều kiện để Công đoàn quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ giáo viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Đoàn – Đội thông qua các hoạt động tập thể góp phần tích cực vào việc giáo dục rèn luyện đạo đức hình thành nhân cách, kỷ năng sống, giá trị sống cho học sinh.

  1. Công tác văn nghệ thể thao:

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, rèn luyện sức khoẻ cho cán bộ giáo viên và học sinh, tham gia tốt các giải văn nghệ, thể thao của cán bộ giáo viên và học sinh do ngành và địa phương tổ chức.

  1. Công tác thi đua khen thưởng:

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên tổ chức các đợt thi đua nhân các ngày lễ, hội trong năm, sau mỗi đợt thi đua có sơ kết đánh giá công khai, công bằng, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong giáo viên và học sinh.

  1. Công tác Đảng:

Chi bộ sinh hoạt có nền nếp, hàng tháng ra Nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường, Đảng viên phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, làm tốt công tác phát triển đảng, kết nạp từ 2 đến 3 Đảng viên, tiếp tục giúp đỡ quần chúng ưu tú đã đi học đối tượng Đảng, giới thiệu quần chúng đi học cảm tình đảng. Chi bộ thường xuyên tổ chức cho Đảng viên học tập Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ Đảng viên, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 3 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

  1. Các giải pháp thực hiện :
 1. Công tác tư tuởng chính trị:
Đọc tiếp  Nội dung bài thu hoạch lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNNGVMN hạng III- Chuyên đề 6: Xây dựng môi trường tâm lý xã hội trong GD trẻ ở trường MN

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chính sách, pháp luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học sinh, đặc biệt là quan tâm giáo dục đạo đức cho học sinh hiểu và biết cách phòng tránh các tệ nạn xã hội.

 1. Chuyên môn:

Động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tích cực học tập để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn ngay từ lớp 6 để khi lên lớp 9 các em có thể tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả cao, ôn tập phụ đạo cho học sinh trước kiểm tra học kỳ.

Phối hợp tốt hơn với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, với CMHS để động viên, quản lý tốt HS trong học tập cũng như rèn luyện.

Huy động 100% số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6, duy trì tốt sĩ số học sinh để giữ vững phổ cập giáo dục THCS; Nâng cao chất lượng học tập để giữ vững phổ cập THPT

 1. Xây dựng cơ sở vật chất:

Tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, với phụ huynh học sinh, tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường: Nâng cấp sân chơi bằng gạch B-lóc, tu sửa một số công trình nhỏ.

 1. Công tác tài chính:

Lập kế hoạch thu – chi các khoản tiền ngoài ngân sách ngay từ đầu năm học, trên cơ sở thực tế nhu cầu hoạt động của nhà trường trong một năm học, thông qua hội phụ huynh, trình Đảng uỷ, HĐND, Uỷ ban nhân dân xã phê duyệt và thực hiện.

Tiền ngân sách chi tiêu theo kế hoạch, đảm bảo mọi chế độ, quyền lợi của cán bộ giáo viên và học sinh.

 1. Công tác đoàn thể:

Kiện toàn tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Đội TNTPHCM, chỉ đạo lập kế hoạch và phối hợp hoạt động có hiệu quả. Kiểm tra, nhắc nhở đôn đốc thường xuyên

 1. Công tác văn nghệ thể thao:

Phát hiện và bồi dưỡng các nhân tài về văn nghệ, thể thao trong giáo viên và học sinh, tổ chức tập luyện để làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ thể thao của nhà trường.

 1. Công tác thi đua khen thưởng:
 1. kế hoạch tổ chức thực hiện, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, giáo viên, học sinh có thành tích cao trong công tác, giảng dạy và học tập.
 1. Công tác Đảng:

Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, động viên, bồi dưỡng giúp đỡ đảng viên mới, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ năm 2018./.

Nơi nhận:

 • Đảng ủy xã Vĩnh Tân (b/c);
 • Đảng ủy viên phụ trách (b/c);
 • Cấp ủy chi bộ;
 • Lưu hồ sơ CB.

TM/CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

NGUYỄN ĐĂNG ÁNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *