Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng bao gồm những gì? Phương pháp lập như thế nào?

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng chiếm khối lượng lớn trong công tác lập hồ sơ chất lượng công trình xây dựng.

Với anh em nào mới vào làm công tác lập hồ sơ chất lượng hoặc chuyển từ lĩnh vực chuyên môn này sang lĩnh vực chuyên môn khác thì đôi khi là một thách thức lớn cần vượt qua để hoàn thành được công tác lập hồ sơ chất lượng công trình. Chi tiết:

BỘ HỒ SƠ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Một bộ hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng bao gồm 2 thành phần:

Tập hợp các biên bản nghiệm thu công việc, bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng
 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
 • Các biên bản kiểm tra (nếu có)

Tập hợp các kết quả thí nghiệm của công việc xây dựng, bao gồm:

 • Thí nghiệm trước khi thi công: Biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm (bản dấu đỏ)
 • Thí nghiệm trong quá trình thi công: Biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm (bản dấu đỏ)
 • Thí nghiệm sau quá trình thi công: Biên bản lấy mẫu, kết quả thí nghiệm (bản dấu đỏ)
Đọc tiếp  Tìm hiểu công trình Xây dựng thành và kiến trúc thành Cổ Loa

Vậy để hoàn thành nhiệm vụ lập bộ hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng là việc bạn cần làm được 2 thành phần trong 1 bộ hồ sơ nghiệm thu CVXD là được.

PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO?

Với các biên bản nghiệm thu công việc:

 • Phải đọc quy định pháp luật: Nghị định 06/2021/NĐC-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021, Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu áp dụng với công việc xây dựng để biết các DỮ LIỆU sẽ đưa vào nội dung biên bản nghiệm thu
 • Phải đọc hồ sơ pháp lý của Dự án: Hợp đồng thi công, bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật, các quyết định phê duyệt liên quan đến hạng mục, công việc để biết các DỮ LIỆU sẽ đưa vào nội dung biên bản nghiệm thu
 • Phải có: Biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu công việc
 • Phải biết: Kỹ năng để xử lý, xây dựng file hồ sơ từ biểu mẫu công trình được phê duyệt, gồm các kỹ năng: Lập bằng thủ công, Sử dụng Maillings, sử dụng Excel hoặc phần mềm lập hồ sơ chất lượng công trình

Với các kết quả thí nghiệm của công việc xây dựng:

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng sẽ có trường hợp có kết quả thí nghiệm và có trường hợp không có kết quả thí nghiệm đi kèm. Việc một công việc có kết quả thí nghiệm chỉ xảy ra khi công việc đó có sử dụng vật liệu để thi công.

Đọc tiếp  Quy trình thi công xây dựng đầy đủ nhất 2021

Để lập được các kết quả thí nghiệm thì cần:

 • Phải đọc: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, Chỉ dẫn kỹ thuật, Đề cương thí nghiệm để nắm rõ được tần suất lấy mẫu, quy cách lấy mẫu của các kết quả thí nghiệm liên quan đến quá trình thi công, nghiệm thu của công việc xây dựng
 • Lập được bảng theo dõi thí nghiệm, bảng kê thí nghiệm cho đơn vị thí nghiệm

Dành cho Kỹ sư lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

 • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
 • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
 • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
 • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ sở hữu kèm theo khóa học:

 • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
 • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
 • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

Tư vấn hỗ trợ chứng chỉ đấu thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *